Cilj projekta "Lovac na Ambroziju" je sistematsko mapiranje i uklanjanje Ambrozije iz Somborske opštine.

Načini sprovođenja projekta

Putem štampanih i elektronskih medija informisanje stanovnika Sombora o koncentraciji polena u vazduhu, koristeći podatke očitavanja sa palinološke stanice;

Kreiranje Web sajta, facebook naloga i objava broja mobilnog telefona za komunikaciju stanovništva sa projektnim timom;

Kontinuirano pozivanje ciljnih grupa i informisanje o mogućnosti da se putem dostupnih Web aplikacija, uključe u zajedničku akciju na prikupljanju informacija o prisustvu Ambrozije iz svog najbližeg okruženja;

Animiranje nastavnika biologije da pre završetka školske godine, jedan čas bude posvećen učenicima o suzbijanju Ambrozije i merama koje sami mogu sprovoditi; organizovanje predavanja po osnovnim i srednjim školama;

Izdavanje brošure sa potrebnim informacijama za učenike srednjih škola i viših razreda osnovnih škola;

Organizacija štandova na javnim mestima gde će se deliti promotivno – edukativni materijal

Detaljan opis načina uključivanja stanovnika u postupak evidentiranja putem: ili mobilne telefonije.

  • Internet konekcije
  • Mobilne telefonije

Slanjem MMS poruka sa slikom i podacima o površini i lokaciji Ambrozije i uploadovanjem geotagovanih fotografija direktno na naš websajt..


Izveštaj sa palinološke stanice

Prati se koncentracija polena sa ukupno 21 biljne vrste, i to od početka februara do prvih dana novembra, pokrivajući sezone cvetanja drveća (februar–maj), trava (maj–jul) i korova (jul–novembar). Alergijski semafor je način dnevnog izveštavanja o količini polenovih zrna u vazduhu određenog područja koji se obično pojavljuje u novinama ili u sredstvima javnog informisanja.

Pogledajte opširnije

O Ambroziji

Karakteristike

Ambrozija je jednogodišnja zeljasta biljka koja naraste od 1 do 1,5m. Koren joj je u obliku vretena i dosta jak. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno dlačicama.

Cveta od kraja jula do sredine oktobra. Razmnožava se semenom , a seme se širi posredstvom čoveka i vetrom.

Zastupljenost

Značajna zastupljenost ambrozije na neobradivim površinama jedan je od važnijih razloga njenog efikasnog širenja. Svemu tome treba dodati i činjenicu da seme ambrozije može zadržati klijavost u zemljištu i do 40 godina. Jedna biljka raspršuje prosečno oko 80 miliona zrnaca! Jedna razvijena ambrozija proizvodi 8 milijardi polenovih zrna i 3-5 hiljada plodova.

Polen

Polen ambrozije izaziva alergiju kod 10% ljudi. Od svih polenskih alergija ambrozija je uzročnik u 50-60% slučajeva. Kod najosetljivijih osoba samo jedna samo jedna biljka ambrozije produkuje 1-8 milijardi polenovih zrna. U polenu ambrozije je konstatovano 52 jedinjenja koja su alergogena od kojih su 6 posebno opasni.

Alergije

Alergijska reakcija se posebno javlja na gornjim disajnim putevima. Otežano disanje i pojačana sekrecija su osnovni oblici alergije koja može u nekimsituacijama preći u astmatične napade. Polen ambrozije je jedan od najznačajnijih alergena u vazduhu koji se vetrom prenosi na velike razdaljine.