Alergijski semafor

Alergijski semafor

Prati se koncentracija polena sa ukupno 21 biljne vrste, i to od početka februara do prvih dana novembra, pokrivajući sezone cvetanja drveća (februar–maj), trava (maj–jul) i korova (jul–novembar). Alergijski semafor je način dnevnog izveštavanja o količini polenovih zrna u vazduhu određenog područja koji se obično pojavljuje u novinama ili u sredstvima javnog informisanja. Na osnovu merenja količine polenovih zrna u prostornom metru atmosferskog vazduha određuju se boje alergijskog semafora:

  • Z elena boja odgovara koncentraciji polena koja će kod malog broja jako osetljivih osoba uzrokovati alergijske simptome;
  • Ž uta boja određuje koncentraciju koja kod većine
    alergičnih osoba uzrokuje simptome;
  • C rvena boja označava vrlo visoku koncentraciju polena koja će kod svih osetljivih osoba uzrokovati simptome, a koji kod jako osetljivih osoba mogu biti vrlo teški.
  • Rezultati

    Rezultati se prikazuju u vidu alergijskog semafora: do 30 zrna u kubiku vazduha daje zeleno svetlo, od 30 do 60 je žuto, više od 60 crveno. Izuzetak je ambrozija, pa tri semaforske vrednosti za nju iznose 0–15, 16–30 i više od 30 zrna.


Osobenosti Sombora

Geomorfološku osnovu terena opštine Sombor čine deo telečke lesne zaravni koja zahvata oko 1/3 njene teritorije; lesna terasa, Nadmorske visine raspona 90-100 m i aluvijalna ravan Dunava, sastavljena iz nižeg inundacionog dela i aluvijalne terase. Pomenute morfološke celine su disecirane vodenim tokovima medu kojima dominira relativno gusta kanalska mreža.


Kalendar polena

Posebnu vrednost položaju područja opštine naročito daju okolnosti da se ona nalazi u Panonskom basenu i da pripada užoj zoni Podunavlja, odnosno da se nalazi u zoni Koridora 7. koji je već ucrtan u evropsku mrežu saobraćajnih pravaca, zahvaljujući kojima je u znatnoj meri određena prostorno-funkcionalna vrednost i položaj opštine u odnosu na druga područja. Na 1.178 km² sa gradom se smestilo i 16 salaških naselja, posebna osobenost ovoga kraja je i još 15 sela: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Čonoplja, Doroslovo,Gakovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Svetozar Miletić, Stapar i Telečka.


Pogledajte kalendar polena za teritoriju Somborske opštine.

Budimo u kontaktu