Prijatelji projekta

Grad Sombor se nalazi u severozapadnom delu Vojvodine, odnosno Srbije. Sombor i njegov atar su na dnu basena nekadašnjeg Panonskog mora, omeđeni na karti Evrope sa 16°31' i 17°06'30" istočne geografske dužine i 46°34'15" i 46°03'20" severne geografske širine.

O Somboru

Teritorija se prema severu graniči sa Mađarskom, na severoistoku sa opštinom Subotica, na istoku opštinom Bačka Topola, na jugoistoku sa opštinom Kula, na jugu sa opštinom Odžaci, na jugozapadu sa opštinom Apatin i na zapadu sa teritorijom Republike Hrvatske. Prema tome, njen prostor je oivičen granicama pet opština i teritorija van Srbije. Opština je veoma dobro povezana magistralnim i regionalnim putevima koji idu iz pravca Bačkog Brega, Subotice, Novog Sada i Odžaka.

Sombor je od Beograda udaljen 175 km, a od Budimpešte 220 km. Planimetrijski posmatrano, površina Opštine ima svojim preovlađujućim, severnim i srednjim delom oblik nepravilnog mnogougla, na koji se prema jugu nadovezuje suženi pojas oivičen vrlo krivudavom graničnom linijom. Geomorfološku osnovu terena opštine Sombor čine deo telečke lesne zaravni koja zahvata oko 1/3 njene teritorije; lesna terasa, Nadmorske visine raspona 90-100 m i aluvijalna ravan Dunava, sastavljena iz nižeg inundacionog dela i aluvijalne terase. Pomenute morfološke celine su disecirane vodenim tokovima medu kojima dominira relativno gusta kanalska mreža. Posebnu vrednost položaju područja opštine naročito daju okolnosti da se ona nalazi u Panonskom basenu i da pripada užoj zoni Podunavlja, odnosno da se nalazi u zoni Koridora 7. koji je već ucrtan u evropsku mrežu saobraćajnih pravaca, zahvaljujući kojima je u znatnoj meri određena prostorno-funkcionalna vrednost i položaj opštine u odnosu na druga područja. Na 1.178 km² sa gradom se smestilo i 16 salaških naselja, posebna osobenost ovoga kraja je i još 15 sela: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Čonoplja, Doroslovo,Gakovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Stanišić, Svetozar Miletić, Stapar i Telečka.

 

ORIS” DOO Sombor je porodično preduzeće iz Sombora, osnovano 1992. godine.

 

O preduzeću „Oris“ doo, Sombor

Kroz višegodišnji proces neprestanog stručnog usavršavanja i kvalitetom pruženih usluga, nametnuli smo se kao nezaobilazna referentna tačka poslovanja u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u Republici Srbiji. Od 2014. godine preduzeće je proširilo svoj delokrug rada i na pružanje usluga održavanja objekata i okoline. „ORIS” DOO raspolaže svim potrebnim kadrom i opremom za vršenje poslova iz svoje delatnosti. Kako svako uspešno preduzeće čine pre svega ljudi, „ORIS” DOO sa ponosom ističe svoju posvećenost permanentnom obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenih. Prisustvujemo i aktivno učestvujemo na seminarima koje organizuju istaknute obrazovne i naučne ustanove poput Vojnomedicinske Akademije, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Poljoprivrednih fakulteta u Zemunu i Novom Sadu, Zavoda za biocide u Beogradu. Takođe, vršimo i neprestanu razmenu iskustava sa poslovnim partnerima iz zemlje i inostranstva kako bismo obostrano unapredili poslovanje i kvalitet pruženih usluga.

„ORIS” DOO ostvaruje izuzetno dobru saradnju sa sertifikacionim kućama kao što su QUALITASS, TUF, SGS, LLOYD i JUGOINSPEKT na poštovanju normi HACCP sistema, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, IFS, HALAL i BRC međunarodnih standarda pri pružanju usluga. Ova činjenica uslovila je i odluku brojnih uglednih kompanija da svoje poverenje u delokrugu poslova iz naše delatnosti povere upravo našem preduzeću. Kako pred sebe postavljamo visoke kriterijume poslovanja i insistiramo na kvalitetu usluga, preduzeće je nosilac sertifikata nekoliko standarda. „ORIS” DOO za obavljanje poslova iz svoje delatnosti poseduje sva neophodna rešenja propisana pozitivnim zakonskim propisima. U radu koristimo savremenu opremu, sredstva i postupke koji su se pokazali najefikasniji u svom delovanju. To je nabolji pokazatelj rešenosti ovog preduzeća da nivo svojih usluga i organizacije rada u potpunosti uskladi sa svetskim i evropskim normativima.
U 2014. godini, na predlog Grada Sombora, preduzeću „ORIS“ DOO Sombor dodeljena je Povelja „Kapetan Miša Anastasijević“ za naj porodični biznis – za poslovnost i izvrsnost.

Budimo u kontaktu